Alfabetisk brand indeks
Informasjon om norsk lovgivning rundt elektrisk og elektronisk avfall.
Elektrisk og elektronisk avfall (EE-avfall) inneholder komponenter som kan være skadelige for miljøet. EE-avfall innholder også mye metall, som det er viktig å gjenvinne. Det er derfor viktig at forbruker leverer kassert EE-avfall tilbake til en forhandler eller en kommunal mottaksstasjon, slik at miljøgiftene i produktene behandles på riktig vis og resten av produktet gjenvinnes.

Norsk Musikk Instrument AS er forhandler av elektriske og elektroniske produkter, og har derfor forpliktelser etter forskriften som forhandler. 

Norsk Musikk Instrument AS ansvar som forhandler i forhold til Avfallsforskriftens Kapittel 1.Kasserte elektriske og elektroniske produkter.

Norsk Musikk Instrument AS tar i mot EE-avfall som er husholdningsavfall vederlagsfritt. Norsk Musikk Instrument AS tar også imot EE-avfall som er næringsavfall vederlagsfritt ved nykjøp av tilsvarende mengde EE-produkter. 

Mottaksplikten er begrenset til tilsvarende produkter som Norsk Musikk Instrument AS omsetter eller tidligere har omsatt, men er ikke begrenset til merke eller fabrikat. Med tilsvarende produkter menes produkter som tilhører samme produktspekter og har samme funksjon som de som selges på innleveringstidspunktet. Mottaksplikten gjelder uavhengig av salgsvolum eller salgsperiode, og i ett år etter at siste tilsvarende EE-produkt er solgt. 

Forskriften presiserer at når EE-produkter omsettes og/eller leveres utenfor butikklokale som ved netthandel, skal Norsk Musikk Instrument AS etter norsk lovgivning etablere et effektivt system for forsendelse og mottak av tilsvarende mengder EE-avfall.
Norsk Musikk Instrument AS sørger for å oppbevare alt mottatt EE-avfall til det blir hentet av Elretur. Elretur sørger for miljøsanering og gjenvinning av alt EE-avfall som samles inn i hele Norge. Over 90 % av alt EE-avfall samlet inn gjenvinnes – altså brukes på nytt.
For mer informasjon om Elretur se www.elretur.no
Lenke til Avfallsforskriften som regulerer forpliktelsene Norsk Musikk Instruent AS har finner du her.
WEEE Directive som er den europeiske lovgivningen om kassert elektronikk finner du her.

Alt som har trenger et batteri eller en stikk-kontakt for å fungere, skal når det kasseres, leveres inn til miljøsanering og gjenvinning.