Start med å undersøke formålet

Det er ingen tvil om at lån av penger er noe alle tenker på, er involvert i eller har vært involvert i en gang i livet og helst skulle vært foruten. Den beste måten å starte en prosess for å låne penger er ved å undersøke hva som er formålet med lånet. Du bør skrive litt forskjellig når det kommer til akkurat dette. Her kan det være flere ting som trekker for og imot. Det er fort gjort å glemme hva disse tingene er, men når det er gjort og når det er sagt er det viktig at alle tingene blir veid mot hverandre. En av de aller mest spennende og viktigste tingene er som sagt hva som kan gjøres og hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

Har du laget en oversikt er det derfor enda viktigere å komme på plass med denne oversikten fra dag en. En av de beste måtene å lage oversikt på er at du setter deg ned og bruker litt tid. Mange skjønner ikke hvordan tid er viktig og hvordan du, med liten tid, ofte slurver og derfor ikke kommer helt frem til riktig svar.

Søk alene

En måte å søke på lån på er ved å søke alene. Det er ganske vanlig å søke alene om du skal eie noe alene. En av de tingene som virkelig presser på er hvordan du kan få det lånet du trenger selv om du søker alene. Skal du kjøpe deg et hus alene må du ha en god nok inntekt til å betale lånet. Mange søker sammen for å kjøpe hus fordi man ofte er to eller for å dekke inn litt av det presset søknaden skaper på egen økonomi.

Søk sammen

Det er fint å søke på lån sammen med noen. Da får du styrken fra to til å søke på akkurat det dere ønsker. Er du to så er det en som søker og en som er medsøker. Når du søker sammen på hus kan du dele opp huset slik at dere eier huset samme og eier lånet sammen. Da blir det ikke en deling sånn sett og heller ikke den ene personer som medsøker. En av de aller fineste måtene å søke på forbrukslån på er samme. Her kan du ikke søke 2 hvor begge eier lånet, men her er det medsøker og vanlig søker.

Trenger du et lån er det derfor alltid smart å søke sammen. Det kan også være ganske fint å eie noe sammen. Skal man kjøpe hytte som man vet man ikke bruker hele tiden selv kan man fint kjøpe en hytte sammen og så kan man dele på hvem som bruker hytten når. Da får du mer ut av bruken samt at du bruker mindre penger på hytten selv. Vinn-vinn med andre ord om du samkjøper.

Last modified: juli 4, 2019

Author